Công văn 75/TANDTC-TĐKT

Công văn 75/TANDTC-TĐKT về đăng ký vận động viên và nơi nghỉ của các đoàn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 75/TANDTC-TĐKT đăng ký vận động viên nơi nghỉ


TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 75/TANDTC-TĐKT
“V/v đăng ký vận động viên và nơi nghỉ của các đoàn”

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi :

- Chánh án Toà án quân sự  trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao
- Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc
- Chánh án TAQS Thủ đô Hà Nội, TAQS Quân chủng Hải quân và Tòa án quân sự các quân khu I, II, III, IV

 

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TCĐHTT ngày 21/5/2010 của Chánh án   Tòa án nhân dân tối cao, Đại hội Thể thao ngành Tòa án nhân dân khu vực phía Bắc được tổ chức trong hai ngày 25, 26/6/2010 tại thành phố Hải Phòng. Để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức và phục vụ Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao khu vực phía Bắc đề nghị các đơn vị thực hiện các công việc sau đây:

1. Báo cáo danh sách các vận động viên tham gia các môn thi đấu theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 72/TANDTC-TĐKT ngày 20/5/2010. Do điều kiện thời gian thi đấu có hạn, địa điểm các môn thi đấu nằm ở nhiều vị trí khác nhau, Ban tổ chức quy định về việc đăng ký thi đấu như sau:

a) Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu 1 môn thể thao theo 2 nhóm tuổi: Nhóm 1 - dưới 50 tuổi (Sinh từ 01/6/1960 trở lại đây) và Nhóm 2 - từ 50 tuổi trở lên (Sinh từ 31/5/1960 trở về trước). Riêng môn Bóng chuyền không hạn chế lứa tuổi.

b) Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa:

* Bóng chuyền: 01 đội gồm: Huấn luyện viên, chỉ đạo viên, phục vụ và 12 vận động viên Nam (có đăng ký số áo từ 1 - 18).

* Bóng bàn: Huấn luyện viên và các VĐV: 1 đôi nam (02 VĐV), 1 đôi nam nữ (02 VĐV) thuộc nhóm dưới 50 tuổi và 1 đôi nam (02 VĐV), 1 đôi nam nữ (02 VĐV) thuộc nhóm từ  50 tuổi trở lên.

* Cầu lông: Huấn luyện viên và các VĐV: 1 đôi nam (02 VĐV), 1 đôi nam nữ (02 VĐV) thuộc nhóm dưới 50 tuổi và 1 đôi nam (02 VĐV), 1 đôi nam nữ (02 VĐV) thuộc nhóm từ  50 tuổi trở lên.

* Quần vợt: Huấn luyện viên và các VĐV: 1 đôi nam (02 VĐV), 1 đôi nam nữ (02 VĐV) thuộc nhóm dưới 50 tuổi và 1 đôi nam (02 VĐV), 1 đôi nam nữ (02 VĐV) thuộc nhóm từ  50 tuổi trở lên.

c) Lưu ý:

- Danh sách đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức.

- Các đơn vị có thể đăng ký tham dự 1 hoặc nhiều nội dung thi đấu, 1 hoặc cả 4 môn thi đấu.

- Trong 1 đôi thi đấu mà tuổi của vận động viên thuộc 2 nhóm tuổi khác nhau, thì vận động viên phải đăng ký thi đấu theo nhóm dưới 50 tuổi.

- Vận động viên nhóm tuổi trên có thể đăng ký thi đấu nhóm tuổi dưới.

- Vận động viên nhóm tuổi dưới không được đăng ký thi đấu nhóm tuổi trên.

(Đăng ký theo mẫu gửi kèm công văn này)

2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tham gia Đại hội Thể thao, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao khu vực phía Bắc đã ký hợp đồng nguyên tắc với 3 khách sạn ở gần các địa điểm thi đấu. Đơn vị nào có nhu cầu đăng ký nơi nghỉ, đề nghị khẩn trương thông báo cho Ban Tổ chức số lượng vận động viên, cổ động viên đi cùng và thời gian lưu trú.

3. Việc đăng ký danh sách vận động viên tham gia thi đấu và đăng ký nơi nghỉ phải hoàn thành xong trước ngày 05/6/2010. Bản đăng ký thi đấu, đăng ký nhu cầu phòng nghỉ gửi theo địa chỉ:

Đồng chí Nguyễn Minh Sử - Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao; Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; ĐT: 04.38256825; DĐ: 0908891967; Fax: 04.39362752; E-mail: [email protected]./.

Để đảm bảo thời gian, đề nghị các đồng chí chỉ đạo chuyển trước bản đăng ký qua đường Fax.

4. Chiều 26/6/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban tổ chức Đại hội thể thao ngành Tòa án nhân dân tổ chức buổi tiệc chiêu đãi, giao lưu với các đoàn (gồm lãnh đạo, vận động viên, cổ động viên). Ban tổ chức đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các vận động viên, cổ động viên tham gia đầy đủ. Đơn vị nào không tham gia sẽ bị xem xét, trừ điểm thi đua năm 2010.

Ban tổ chức Đại hội thể thao ngành Tòa án nhân dân đề nghị các đơn vị tích cực tổ chức tuyển chọn lực lượng, tổ chức tập huấn, đăng ký danh sách gửi về Ban tổ chức đúng đối tượng, đúng thời gian và tích cực tham dự thi đấu các môn Thể thao, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể thao ngành Tòa án nhân dân khu vực phía Bắc, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2010)./.

Xin trân trọng cảm ơn về sự phối hợp của các đồng chí./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c là thành viên BTC (để thực hiện);
- Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.

TL. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
TV BAN TỔ CHỨC -
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Văn Hồng

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:         /TA-ĐKĐHTT

……………, ngày      tháng     năm 2010

 

DANH SÁCH

Đăng ký tham gia thi đấu Đại hội Thể thao
Ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân khu vực phía Bắc

Trưởng đoàn……………………………………………ĐT………………………..

Phó Trưởng đoàn………………………………….……ĐT………………………..

TT

MÔN THI

NĂM SINH

ĐÔI NAM DƯỚI 50T

ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 50T

NAM TỪ 50T TRỞ LÊN

ĐÔI NAM NỮ TỪ 50T TRỞ LÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

HỌ VÀ TÊN

I

Bóng chuyền

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HLV

 

2..

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bóng bàn

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HLV

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Cầu lông

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HLV

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Quần vợt

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

HLV

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu sơ lược về thành tích trong hoạt động thể thao của đơn vị:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nhu cầu đăng ký phòng nghỉ:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Thi đấu nội dung nào điền (X) vào; Trưởng (phó) đoàn, HLV, đội trưởng phải  ghi số điện thoại di động để Ban tổ chức liên lạc  ./.

 

XÁC NHẬN CỦA Y TẾ

(Các VĐV có tên trên đủ sức khỏe
để thi đấu Thể thao)

Ký tên và đóng dấu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên và đóng dấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 75/TANDTC-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu75/TANDTC-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2010
Ngày hiệu lực26/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 75/TANDTC-TĐKT

Lược đồ Công văn 75/TANDTC-TĐKT đăng ký vận động viên nơi nghỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 75/TANDTC-TĐKT đăng ký vận động viên nơi nghỉ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu75/TANDTC-TĐKT
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýHoàng Văn Hồng
        Ngày ban hành26/05/2010
        Ngày hiệu lực26/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 75/TANDTC-TĐKT đăng ký vận động viên nơi nghỉ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 75/TANDTC-TĐKT đăng ký vận động viên nơi nghỉ

              • 26/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực