Công văn 750/2006/BXD-QLN

Công văn số 750/2006/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 296/SXD -QLN&CS của Sở Xây dựng Khánh Hoà

Nội dung toàn văn Công văn 750/2006/BXD-QLN trả lời công văn 296/SXD -QLN&CS Sở Xây dựng Khánh Hoà


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 750/2006/BXD-QLN
V/v Trả lời công văn số 750/2006/BXD-QLN của sở xây dựng Khánh Hoà

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở xây dựng tỉnh Khánh Hoà

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 296/SXD -QLN&CSngày 20/02/2006 của Sở Xây dựng Khánh Hoà đề nghị cho ý kiến về một số trường hợp thuộc diện quy định tại Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ ''về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở'' (sau đây gọi tắt là QĐ20), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng ''về việc hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1944 về trước cải thiện nhà ở theo QĐ20'' đã quy định: ''Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 QĐ20 đã mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo các chính sách hoá giá trước ngày 05/7/1994 (ngày Nghị định số 61/CP có hiệu lực thi hành) khi thực hiện QĐ20 không đặt vấn đề hoàn trả lại tiền đã thanh toán khi mua hoá giá trước đây mà thực hiện hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng (Hai mươi triệu đồng)''.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh để thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- Lưu VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Tống Văn Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 750/2006/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu750/2006/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2006
Ngày hiệu lực28/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 750/2006/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 750/2006/BXD-QLN trả lời công văn 296/SXD -QLN&CS Sở Xây dựng Khánh Hoà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 750/2006/BXD-QLN trả lời công văn 296/SXD -QLN&CS Sở Xây dựng Khánh Hoà
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu750/2006/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTống Văn Nga
        Ngày ban hành28/04/2006
        Ngày hiệu lực28/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 750/2006/BXD-QLN trả lời công văn 296/SXD -QLN&CS Sở Xây dựng Khánh Hoà

           Lịch sử hiệu lực Công văn 750/2006/BXD-QLN trả lời công văn 296/SXD -QLN&CS Sở Xây dựng Khánh Hoà

           • 28/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực