Công văn 750/TCT-CS

Công văn số 750/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 750/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 750/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 4091/CT-KTT ngay 12/10/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Định về khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại tiết c, điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và tại điểm 1.2.c2, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

- Trường hợp trong năm 2005, Công ty cổ phần vận tải- Công nghiệp tàu thuỷ Bình Định ký hợp đồng với Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt nam thuê mua tài chính 01 tàu hàng (tàu Bình Định Star) để phục vụ vận tải quốc tế và vận tải nội địa. Từ khi đi vào hoạt động từ tháng 9/2005 đến nay, tàu Bình Định Star chủ yếu dùng cho hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế thì:

+ Đối với phần thuế GTGT của khoản thanh toán trước thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, Công ty không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

+ Đối với phần thuế GTGT của khoản thanh toán từ sau thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, Công ty được kê khai khấu trừ.

- Trường hợp tháng 2/2007, Công ty cổ phần vận tải-Công nghiệp tàu thuỷ Bình Định mua 01 tàu thuỷ và có kế hoạch đưa tài sản này vừa phục vụ cho hoạt động vận tải nội địa, vừa phục vụ cho vận tải quốc tế thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần vận tải- Công nghiệp tàu thuỷ Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 750/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu750/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 750/TCT-CS

Lược đồ Công văn 750/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 750/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu750/TCT-CS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành01/02/2008
     Ngày hiệu lực01/02/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 750/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 750/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng

           • 01/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực