Công văn 7504/BCT-TCNL

Công văn 7504/BCT-TCNL năm 2014 sử dụng hàng hóa, vật tư, dịch vụ trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7504/BCT-TCNL 2014 sử dụng hàng hóa vật tư dịch vụ trong nước đã sản xuất được


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7504/BCT-TCNL
V/v sử dụng hàng hóa, vật tư, dịch vụ trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Điều 26 Luật Dầu khí; khoản 10 Điều 2 Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ; Điều 13 của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía nam CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro” ký năm 2010 (Hiệp định năm 2010) và các Hợp đồng dầu khí đã ký, theo đó, Nhà thầu dầu khí phải ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị và dịch vụ của Việt Nam trên cơ sở đảm bảo chất lượng, cạnh tranh về giá cả.

Hiện nay, nhiều mặt hàng, vật tư, thiết bị, dịch vụ của Việt Nam đã sản xuất được và đáp ứng nhu cầu trong nước, đặc biệt dịch vụ cắt, tiện ren thuộc Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, một số Nhà thầu dầu khí chưa thực hiện đầy đủ quy định Hợp đồng dầu khí, Hiệp định năm 2010, Luật Dầu khí trong việc sử dụng vật tư, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được.

Thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu; Chỉ thị số 21/CT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2010 và Công văn số 11973/BCT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, Bộ Công Thương lưu ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN):

1. Chỉ đạo các đơn vị chức năng và đại diện của PVN tham gia Ủy ban Quản lý trong các Hợp đồng dầu khí xem xét, phê duyệt kế hoạch; hồ sơ mời thầu; kết quả đấu thầu để mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ phục vụ các dự án dầu khí phải sử dụng tối đa vật tư, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được; riêng đối với mua sắm ống chống, ống khai thác, Nhà thầu dầu khí nhập khẩu ống trơn và sử dụng dịch vụ cắt, tiện ren tại Việt Nam trên cơ sở đảm bảo chất lượng, cạnh tranh về giá cả.

2. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có dịch vụ, vật tư, hàng hóa trong nước đã sản xuất được mở rộng thị trường thông qua hình thức giới thiệu sản phẩm của ngành Dầu khí Việt Nam tại các Triển lãm dầu khí trong nước, quốc tế.

3. Hàng năm, PVN báo cáo Bộ Công Thương về kết quả thực hiện và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Vietsovpetro;
- Các Nhà thầu dầu khí;
- Các Vụ: KH, CNNg;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7504/BCT-TCNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7504/BCT-TCNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7504/BCT-TCNL 2014 sử dụng hàng hóa vật tư dịch vụ trong nước đã sản xuất được


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7504/BCT-TCNL 2014 sử dụng hàng hóa vật tư dịch vụ trong nước đã sản xuất được
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7504/BCT-TCNL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýLê Dương Quang
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 7504/BCT-TCNL 2014 sử dụng hàng hóa vật tư dịch vụ trong nước đã sản xuất được

         Lịch sử hiệu lực Công văn 7504/BCT-TCNL 2014 sử dụng hàng hóa vật tư dịch vụ trong nước đã sản xuất được

         • 07/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực