Công văn 7505/TC-QLCS

Công văn số 7505/TC-QLCS về việc đề nghị cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7505/TC-QLCS đề nghị cho ý kiến vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7505/TC-QLCS

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 2510 TC/QLCSGC ngày 10/5/2005 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Thực hiện hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất.

Việc hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận có Công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

2- Thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án du lịch.

Tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 198/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định như sau:

4- Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất: chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ quy định trên đây:

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đã thu tiền sử dụng đất thì không được áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất.

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Bộ TN&MT;
- Bộ KH&DT;
- Lưu: VP, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Nguyễn Văn Xa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7505/TC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7505/TC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2005
Ngày hiệu lực16/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7505/TC-QLCS đề nghị cho ý kiến vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 7505/TC-QLCS đề nghị cho ý kiến vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu7505/TC-QLCS
                Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
                Người kýNguyễn Văn Xa
                Ngày ban hành16/06/2005
                Ngày hiệu lực16/06/2005
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật14 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được căn cứ

                    Văn bản hợp nhất

                      Văn bản gốc Công văn 7505/TC-QLCS đề nghị cho ý kiến vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003

                      Lịch sử hiệu lực Công văn 7505/TC-QLCS đề nghị cho ý kiến vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003

                      • 16/06/2005

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 16/06/2005

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực