Công văn 7509/QLD-ĐK

Công văn 7509/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7509/QLD-ĐK 2019 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7509/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK ca thuốc trong nước đã được cp s đăng ký

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sn xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cNghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bdanh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp s đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này

Nội dung trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bố của:

01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 11258/QLD-ĐK ngày 15/06/2018 của Cục Quản lý Dược;

01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 12171/QLD-ĐK ngày 14/08/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tcủa Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo đcông ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phi hp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thành Lâm

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐSẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIY PHÉP NHẬP KHU
(Đính kèm công văn số 7509/QLD-ĐK ngày 21/05/2019 của Cục Quản lý Dược)

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sn xuất ngun liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-23551-15

17/12/2020

Terpin hydrat

DĐVN IV

Hindustan mint  & agro product Pvt, ltd India

India

2

VD-26800-17

22/06/2022

Dexamethasone sodium phosphate

EP 7

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

China

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7509/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7509/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7509/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 7509/QLD-ĐK 2019 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 7509/QLD-ĐK 2019 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu7509/QLD-ĐK
     Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
     Người kýNguyễn Thành Lâm
     Ngày ban hành21/05/2019
     Ngày hiệu lực21/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 7509/QLD-ĐK 2019 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 7509/QLD-ĐK 2019 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu

         • 21/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực