Công văn 7510/VPCP-KGVX

Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7510/VPCP-KGVX 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7510/VPCP-KGVX
V/v tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 79/TTr-LĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2020) trình Thủ tướng Chính phủ về việc xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo đặc thù và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, tổng hợp vướng mắc về việc thực hiện chính sách đặc thù, chính sách đầu tư theo Chương trình sau khi sáp nhập các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với các xã, thôn khác tại văn bản số 79/TTr-LĐTBXH nêu trên (bản chụp văn bản kèm theo), báo cáo, kiến nghị Chính phủ xem xét, quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-CP nêu trên trước ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Lao động - TBXH, KHĐT, Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2). 1b

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7510/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7510/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2020
Ngày hiệu lực10/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7510/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 7510/VPCP-KGVX 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7510/VPCP-KGVX 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7510/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành10/09/2020
        Ngày hiệu lực10/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7510/VPCP-KGVX 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7510/VPCP-KGVX 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP

              • 10/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực