Công văn 7513/CT-TTHT

Công văn 7513/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7513/CT-TTHT 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7513 /CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cơ khí Phú Vinh
Đ/chỉ : Lô số 6, Song Hành, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0301365004

Trả lời văn thư số 0213 CV-CT ngày 16/9/2013 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

“Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài;

Ví dụ 5:

Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan thực hiện dịch vụ môi giới để bán sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Thái Lan hoặc thị trường thế giới thì dịch vụ môi giới này của doanh nghiệp Thái Lan không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư; trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan thực hiện dịch vụ môi giới để chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam thì dịch vụ môi giới này thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

…”

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại khoản 1 Điều 6 quy định:

“ Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

+ Tại khoản 2.19 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng với doanh nghiệp ở Thái Lan - Công ty TNHH Smart thực hiện dịch vụ môi giới để bán sản phẩm của Công ty tại Thái Lan thì dịch vụ môi giới này không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Khoản hoa hồng môi giới chi trả cho doanh nghiệp tại Thái Lan có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (thuộc khoản chi bị khống chế theo khoản 2.19 điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên).

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 1
- Lưu: HC, TTHT
2381-245945/2013 tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7513/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7513/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2013
Ngày hiệu lực27/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7513/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 7513/CT-TTHT 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7513/CT-TTHT 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7513/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành27/09/2013
        Ngày hiệu lực27/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7513/CT-TTHT 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7513/CT-TTHT 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh

            • 27/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực