Công văn 7514/TCHQ-TXNK

Công văn 7514/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7514/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7514/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 147/HHDM-CSTM

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệp hội Dệt may Việt Nam.
(32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1129/HĐTV ngày 29/10/2017 ca Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính chuyển công văn số 147/HHDV-CSTM ngày 28/09/2017 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế nhập khẩu bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

Trước mắt, đề nghị Hiệp hội Dệt may Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, liên quan đến nội dung này, hiện nay Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành để có cơ sở xem xét sửa Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Dệt may Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7514/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7514/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7514/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7514/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7514/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7514/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7514/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7514/TCHQ-TXNK 2017 chính sách thuế nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu

           • 15/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực