Công văn 7515/TCHQ-TXNK

Công văn 7515/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7515/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7515/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hàng tái xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3058/HQHCM-TXNK ngày 02/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, thì: “Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác”.

Trường hợp ông Nguyễn Duy Minh ủy quyền cho Công ty TNHH vận tải và thương mại CAN nhập khẩu hàng hóa theo tờ khai số 971700644650/H11 ngày 10/4/2017 nhưng chưa được thông quan hàng hóa sau đó tái xuất toàn bộ lô hàng trả lại chủ hàng nước ngoài thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7515/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7515/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7515/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7515/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7515/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7515/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7515/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7515/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

            • 15/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực