Công văn 7515/VPCP-NN

Công văn 7515/VPCP-NN năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7515/VPCP-NN 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7515/VPCP-NN
V/v Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3692/TTr-BNN-KTHT ngày 02 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, ý kiến các Bộ: Công an (Công văn số 2351/BCA-ANKT ngày 09 tháng 7 năm 2020), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 2571/LĐTBXH-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5207/BKHĐT- KTNN ngày 13 tháng 8 năm 2020), Ngoại giao (Công văn số 2428/BNG-UBBG ngày 17 tháng 7 năm 2020), Ủy ban Dân tộc (Công văn số 843/UBDT-CSDT ngày 13 tháng 7 năm 2020), Phó Thủ tướng Trịnh Đĩnh Dũng có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, xác định loại chương trình cũng như sự cần thiết ban hành chương trình riêng về bố trí dân cư các vùng cho giai đoạn tới.

2. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan nêu trên, rà soát, tránh trùng lặp với các chương trình đầu tư công khác đang hoặc sẽ thực hiện, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, NG, LĐTBXH, CA;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7515/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7515/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2020
Ngày hiệu lực10/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(16/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7515/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 7515/VPCP-NN 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7515/VPCP-NN 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7515/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/09/2020
        Ngày hiệu lực10/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (16/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7515/VPCP-NN 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7515/VPCP-NN 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn

              • 10/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực