Công văn 7528/BNN-XD

Công văn 7528/BNN-XD về đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7528/BNN-XD 2020 đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm của chủ đầu tư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7528/BNN-XD
V/v đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư, chủ dự án

Theo báo cáo các chủ đầu tư (CĐT) và chủ dự án (CPO) trên phần mềm MIC của Bộ, số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước, báo cáo của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Văn bản số 1568/XD-KH ngày 21/10/2020 và Vụ Kế hoạch, giải ngân 9 tháng đầu năm vốn kế hoạch năm 2020 các dự án của Bộ là 8.430 tỷ đồng, đạt 60,3% vốn kế hoạch năm đã giao cho các dự án.

Căn cứ tình hình thực hiện và kết quả giải ngân của 136 chủ đầu tư, Bộ công bố danh sách các chủ đầu tư thực hiện tốt và yếu kém 9 tháng đầu năm như sau:

1. Danh sách các chủ đầu tư thực hiện tốt: Gồm 14 đơn vị có tỷ trọng giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân cao và vượt kế hoạch giải ngân đã cam kết với Bộ:

a) Dự án vốn TPCP: 08 đơn vị

- Ban QLĐT và XDTL 10 (HTTL Cái Lớn – Cái Bé)

- Ban QLĐT và XDTL 2 (hồ Bản Lải)

- Ban QLĐT và XDTL 6 (hồ Đồng Mít)

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Bình Định (hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng hồ Đồng Mít)

- Sở NN và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hồ Sông Ray)

- UBND thành phố Bắc Kạn (hồ Nậm Cắt)

- UBND huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình (hồ Cánh Tạng)

- Ban Điều hành dự án đập ngăn mặn Sông Hiếu (thuộc Ban 5)

b) Dự án vốn Ngân sách tập trung: 06 đơn vị

- Tổng cục Lâm nghiệp (dự án Quy hoạch lâm nghiệp)

- Vườn Quốc gia Tam Đảo (Xây dựng, nâng cấp hệ thống trạm kiểm lâm và đường tuần tra bảo vệ rừng vườn quốc gia Tam Đảo);

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ;

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc;

- Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình;

- Sở NN&PTNT Bình Thuận (Khu neo đậu đảo Phú Quý)

c) Dự án vốn ODA: Không

2. Danh sách các chủ đầu tư yếu kém:

a) Dự án vốn TPCP: 04 đơn vị có vốn lớn nhưng giải ngân dưới 40% hoặc không đạt cam kết:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và NNPTNT tỉnh Đắk Lắk (Hợp phần đền bù GPMB hồ Krông Pách);

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh Đắk Nông (hồ Nam Xuân);

- Ban Quản lý đầu tư và XDTL 8;

- Ban QLDA tỉnh Hòa Bình (được ủy thác phần xây lắp của GPMB hồ Cánh Tạng).

b) Dự án vốn Ngân sách tập trung: 03 đơn vị có vốn lớn nhưng giải ngân dưới 40%, không đạt cam kết hoặc chưa giải ngân:

- Cục Quản lý chất lượng NLS và TS (Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng NLTS)

- Cục Kiểm ngư (Trạm kiểm ngư Phú Quốc)

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre (Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre)

c) Dự án vốn ODA: 02 đơn vị giải ngân thấp (dưới 40%), chậm trễ làm thủ tục rút vốn với Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính).

- Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (CPO Nông nghiệp).

- Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp (CPO Lâm nghiệp).

3. Hình thức thưởng phạt:

- 14 chủ đầu tư thực hiện tốt: Bộ tuyên dương cá nhân giám đốc, tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị trong 9 tháng đầu năm đã khắc phục mọi khó khăn, xử lý tốt các vướng mắc, quyết liệt triển khai hợp phần dự án, dự án được giao, kết quả vượt kế hoạch, dẫn đầu trong số các đơn vị xuất sắc của Bộ. Trong số đó, Bộ sẽ xem xét khen thưởng 8 đơn vị (vốn TPCP) trong Tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng công trình thuỷ lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công”.

- 09 chủ đầu tư yếu kém: Bộ phê bình cá nhân người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị do triển khai dự án, hợp phần dự án trong 9 tháng đầu năm chậm, kết quả giải ngân rất thấp mặc dù đã được các Cục, Vụ và Bộ tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Đối với 3 chủ đầu tư yếu kém là đơn vị thuộc UBND tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Bến Tre), Bộ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh rà soát năng lực và việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị này, xử lý nghiêm thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị nếu tiếp tục chậm trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hợp phần dự án được giao như kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ đôn đốc các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đảm bảo kế hoạch và tiến độ.

Giao Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện cả năm và phân loại từng chủ đầu tư dự án, báo cáo Bộ trước 10/02/2021. Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020 sẽ được Bộ xem xét không giao chủ đầu tư trong trung hạn 2021-2025.

Yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- UBND tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bến Tre
- Tổng cục: TS, TL, PCTT, LN;
- Vụ KH, Cục XD;
- Các CĐT, Ban CPO TL, NN, LN;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7528/BNN-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7528/BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2020
Ngày hiệu lực30/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7528/BNN-XD

Lược đồ Công văn 7528/BNN-XD 2020 đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm của chủ đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7528/BNN-XD 2020 đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm của chủ đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7528/BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành30/10/2020
        Ngày hiệu lực30/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (01/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7528/BNN-XD 2020 đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm của chủ đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7528/BNN-XD 2020 đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm của chủ đầu tư

              • 30/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực