Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD 2019 báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ GDĐT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở giáo dục đã được giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thực hin Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non (Hạng II, III, IV); Giáo viên Tiểu học (Hạng II, III, IV); Giáo viên Trung học cơ sở (Hạng I, II, III); Giáo viên Trung học phổ thông (Hạng I, II, III) và Giảng viên (Hạng I, II, III).

Ngày 23/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư số 13). Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho 23 cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

Ngày 01/9/2017, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được ban hành. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/10/2017 và quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tại, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng thẩm quyền giao nhiệm vụ bồi dưỡng cho 23 cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

Tính đến tháng 02/2019, có 46 cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Để rà soát tình hình thực hiện Thông tư số 13 và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có) các quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại Thông tư số 13, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Quý Cơ quan xây dựng báo cáo theo các nội dung như sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý (nội dung đánh giá cần làm rõ: Kết quả thực hiện; thuận lợi; khó khăn; vướng mắc).

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có) các quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại Thông tư số 13 theo các quy định mới.

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục), số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội, file mềm gửi về email: ptsbang@moet.gov.vn trước ngày 25/03/2019.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng TT điện tử của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Hải An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu753/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2019
Ngày hiệu lực04/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD 2019 báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD 2019 báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu753/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Hải An
        Ngày ban hành04/03/2019
        Ngày hiệu lực04/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD 2019 báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD 2019 báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT

           • 04/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực