Công văn 753/KTKĐCLGD

Công văn 753/KTKĐCLGD năm 2015 về lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 753/KTKĐCLGD 2015 lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIM ĐỊNH CHT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 753/KTKĐCLGD
V/v lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện; các trường đại học;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

 

Để thống nhất thực hiện lịch thi, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thời gian làm thủ tục dự thi và thời gian làm bài thi; thời gian biểu từng buổi thi các môn tự luận và các môn trắc nghiệm:

I. LỊCH THI, THỜI GIAN LÀM BÀI THI VÀ THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC DỰ THI

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

30/6/2015

Sáng từ 8 giờ

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

01/7/2015

Sáng

Toán

180 phút

Chiều

Ngoại ngữ

90 phút

02/7/2015

Sáng

Ngữ văn

180 phút

Chiều

Vật lí

90 phút

03/7/2015

Sáng

Địa lí

180 phút

Chiều

Hóa học

90 phút

04/7/2015

Sáng

Lịch sử

180 phút

Chiều

Sinh học

90 phút

II. THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

1. Thời gian làm bài của mỗi môn thi

- Các môn thi tự luận: 180 phút.

- Các môn thi trắc nghiệm: 90 phút (môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết).

2. Thời gian biểu từng buổi thi các môn tự luận

(Thi vào các buổi sáng)

Thời gian

Nhiệm vụ

7g15 - 7g30

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7g30 - 7g45

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

7g45 - 8g00

Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh

8g00 - 11g00

Thí sinh làm bài thi (180 phút)

8g15

Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho thư ký điểm thi.

10g45

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

11g00

Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu và bàn giao bài thi.

3. Thời gian biểu từng buổi thi các môn trắc nghiệm

(Thi vào các buổi chiều)

Thi gian

Nhiệm vụ

13g45 - 14g00

Cán bộ coi thi nhận túi phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và túi tài liệu; đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

14g00 - 14g15

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi; một cán bộ coi thi phát phiếu TLTN và hướng dẫn các thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

14g15 - 14g30

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14g30 - 16g00

Thí sinh làm bài thi (90 phút)

14g45

Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho thư ký điểm thi.

15g45

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

16g00

Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu và bàn giao phiếu TLTN, bài thi viết đối với các môn Ngoại ngữ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, TS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 753/KTKĐCLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu753/KTKĐCLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2015
Ngày hiệu lực12/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 753/KTKĐCLGD 2015 lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 753/KTKĐCLGD 2015 lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu753/KTKĐCLGD
        Cơ quan ban hànhCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
        Người kýTrần Văn Nghĩa
        Ngày ban hành12/06/2015
        Ngày hiệu lực12/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 753/KTKĐCLGD 2015 lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 753/KTKĐCLGD 2015 lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

              • 12/06/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực