Công văn 7530/TCHQ-PC

Công văn 7530/TCHQ-PC năm 2017 về vướng mắc xử phạt về khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7530/TCHQ-PC 2017 vướng mắc xử phạt về khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7530/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt về khai sai thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 2109/HQCT-KTS ngày 18/10/2017 của Cục TP. Cần Thơ về vướng mắc xử lý vi phạm về khai sai thuế suất thuế GTGT khi kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung báo cáo của Cục Hải quan TP. Cần Thơ tại công văn nêu trên, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Phát theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan số 124/QĐ-KTS ngày 03/10/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) và khoản 3 Điều 12 Thông tư 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính hải quan">155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính.

Việc xem xét hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên phải căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6b Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017) để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7530/TCHQ-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7530/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/11/2017
Ngày hiệu lực 16/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7530/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 7530/TCHQ-PC 2017 vướng mắc xử phạt về khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7530/TCHQ-PC 2017 vướng mắc xử phạt về khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7530/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 16/11/2017
Ngày hiệu lực 16/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7530/TCHQ-PC 2017 vướng mắc xử phạt về khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 7530/TCHQ-PC 2017 vướng mắc xử phạt về khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng

  • 16/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực