Công văn 7536/BKHĐT-TH

Công văn 7536/BKHĐT-TH năm 2014 đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 60/2010/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7536/BKHĐT-TH 2014 đánh giá tình hình thực hiện 60/2010/QĐ-TTg


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7536/BKHĐT-TH
V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP và các cơ quan trung ương khác;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

 

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ và các cơ quan trung ương khác; Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và đề xuất việc xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015, trong đó cần đánh giá:

a) Việc phân loại đầu tư theo ngành, lĩnh vực trong Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg trong đó làm rõ việc phân loại này đã đầy đủ và có đáp ứng với yêu cầu thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn sắp tới hay không.

b) Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước của các bộ, ngành Trung ương.

c) Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối do địa phương quản lý, trong đó làm rõ các tiêu chí phân bổ vốn có phù hợp với yêu cầu phát triển của các địa phương trong giai đoạn 2011-2015 và trong giai đoạn tới hay không.

d) Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, trong đó làm rõ việc phân bổ vốn theo từng chương trình mục tiêu như hiện nay có phù hợp với yêu cầu đầu tư (theo thứ tự ưu tiên) và phát triển của các bộ, ngành, địa phương không. Trong từng chương trình mục tiêu đánh giá cụ thể các nguyên tắc, tiêu chí tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg có phù hợp với tiến độ, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách của địa phương và khả năng huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác không.

Trong từng nội dung cụ thể nêu tại điểm (a) đến điểm (d), đánh giá các kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg trong đó làm rõ các nguyên nhân của các khó khăn, tồn tại được nêu.

2. Đề xuất, kiến nghị xây dựng nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó đề xuất cụ thể việc sửa đổi các điểm nêu tại điểm (a) đến điểm (d), mục 1 nêu trên và các đề xuất khác nếu có. Các đề xuất, kiến nghị cần bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời gian tổng hợp xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí định mức này, đề nghị các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản (2 bản) và thư điện tử (địa chỉ: [email protected]) trước ngày 10 tháng 11 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo TTg);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trong Bộ (để chuẩn bị đề xuất);
- Lưu: VT, Vụ TH (3b)

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7536/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7536/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2014
Ngày hiệu lực22/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7536/BKHĐT-TH 2014 đánh giá tình hình thực hiện 60/2010/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7536/BKHĐT-TH 2014 đánh giá tình hình thực hiện 60/2010/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7536/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành22/10/2014
        Ngày hiệu lực22/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7536/BKHĐT-TH 2014 đánh giá tình hình thực hiện 60/2010/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7536/BKHĐT-TH 2014 đánh giá tình hình thực hiện 60/2010/QĐ-TTg

           • 22/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực