Công văn 754/TCT-CS

Công văn số 754/TCT-CS về việc uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 754/TCT-CS uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 754/TCT-CS
V/v uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2008

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 3749/CT-KTr2 ngày 07/11/2007 của Cục thuế Thừa Thiên Huế về giao dịch liên quan đến quyền, nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 144 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định về phạm vi đại diện như sau:

"1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Điều 152 Bộ Luật dân sự quy định về người đại diện theo uỷ quyền như sau: “Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có thể uỷ quyền cho người khác phù hợp với quy định của Bộ luật này nhân danh mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”.

Điều 585 Bộ Luật dân sự quy định về hợp đồng uỷ quyền như sau: Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền”.

Điểm 2 Điều 20 Luật Kế toán quy định ký chứng từ kế toán như sau: “Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký”.

Điều 145 Luật Thương mại quy định nghĩa vụ của bên đại diện như sau: “Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc chủ doanh nghiệp tư nhân uỷ quyền cho cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với một số công việc kinh doanh của doanh nghiệp thì việc uỷ quyền là hợp pháp. Các hợp đồng kinh tế, hoá đơn mua hàng, hoá đơn bán hàng do người được uỷ quyền ký nếu đứng tên và ghi mã số thuế doanh nghiệp tư nhân phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì được coi là chứng từ hợp pháp. Riêng việc kê khai thuế không thuộc phạm vi giao dịch dân sự, do vậy, chủ doanh nghiệp không được uỷ quyền trong việc kê khai thuế.

Trường hợp của doanh nghiệp tư nhân Trần & Lê, chủ doanh nghiệp trong thời gian đi vắng đã uỷ quyền cho mẹ là Trần thị Thu Hằng điều hành doanh nghiệp, trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ tháng 9/2006 đến tháng 7/2007 có đầy đủ các giấy tờ theo đúng quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đã kê khai với cơ quan thuế thì doanh nghiệp được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 754/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu754/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 754/TCT-CS

Lược đồ Công văn 754/TCT-CS uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 754/TCT-CS uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu754/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành01/02/2008
        Ngày hiệu lực01/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 754/TCT-CS uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 754/TCT-CS uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế

            • 01/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực