Công văn 7541/VPCP-CCHC

Công văn số 7541/VPCP-CCHC về việc chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại 23 xã của tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7541/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa 23 xã của tỉnh Nghệ An


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 7541/VPCP-CCHC
V/v chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại 23 xã của tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Tờ trình số 7959/TTr-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2007) và ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 3650/BNV-CCHC ngày 19 tháng 12 năm 2007) về việc chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại 23 xã của tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, cho phép tạm thời chưa thực hiện cơ chế một cửa tại 23 xã của tỉnh Nghệ An (danh sách các xã theo Tờ trình số 7959/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể xác định lộ trình củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và đội ngũ cán bộ công chức để triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các xã ngay khi đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc; tạo mọi điều kiện và đảm bảo giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân (đặc biệt là đối với các xã có nhiều đồng bào dân tộc) được nhanh chóng, thuận tiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: Văn xã, Địa phương, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7541/VPCP-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7541/VPCP-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7541/VPCP-CCHC

Lược đồ Công văn 7541/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa 23 xã của tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7541/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa 23 xã của tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7541/VPCP-CCHC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành28/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7541/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa 23 xã của tỉnh Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7541/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa 23 xã của tỉnh Nghệ An

           • 28/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực