Công văn 755/BXD-KTXD

Công văn 755/BXD-KTXD về điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 755/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 755/BXD–KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Long An

Trả lời công văn số 647/SXD-HĐ ngày 22/4/2011 của Sở xây dựng tỉnh Long An về điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng năm 2011, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và các quy định về biến động bất thường đã được nêu tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính và các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Về việc điều chỉnh giá hợp đồng:

2.1 Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian:

- Tại điểm b, khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã quy định: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thoả thuận trong hợp đồng”. Vì vậy, đối với hình thức hợp đồng này nếu trong hợp đồng có quy định như nêu trên và các nguyên, nhiên vật liệu trong hợp đồng nằm trong danh mục thực hiện bình ổn giá đồng thời có biến động bất thường theo quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC thì chủ đầu tư xin phép cấp quyết định đầu tư để điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng.

- Nếu các hợp đồng theo đơn giá cố định ký trước ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì vẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

2.2 Đối với hợp đồng trọn gói:

- Nếu các hợp đồng ký trước ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì vẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

- Đối với các hợp đồng ký sau ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp giá nguyên, nhiên vật liệu biến động lớn trong thời gian qua, trên cơ sở các kiến nghị của địa phương, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép được chuyển những hợp đồng đã ký theo hình thức giá hợp đồng trọn gói sang hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 755/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu755/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 755/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 755/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 755/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu755/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 755/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá

           Lịch sử hiệu lực Công văn 755/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá

           • 17/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực