Công văn 7550/TCHQ-GSQL

Công văn 7550/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7550/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc C/O


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7550/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1825/HQĐNa-GSQL ngày 16/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xác minh tính hợp lệ C/O của Công ty TNHH Uic Việt Nam. Trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền của Singapore nêu tại công hàm số 03.11.02.009.V68, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D số tham chiếu 20175061929 cấp ngày 8/8/2017 của Singapore có sự khác biệt về mã số HS trên C/O và kết quả áp mã của cơ quan hải quan nhưng mô tả hàng hóa và bản chất hàng hóa giống nhau, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ thì C/O được xem xét chấp nhận và áp dụng thuế suất theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Phụ lục 7 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ Công Thương.

Do có sự khác biệt về mã số HS trên C/O với tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra mã số HS theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Cục Hải quan tỉnh Đng Nai được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7550/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7550/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7550/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7550/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc C/O


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7550/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc C/O
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7550/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7550/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc C/O

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7550/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc C/O

             • 16/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực