Công văn 7551/TCHQ-GSQL

Công văn 7551/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7551/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7551/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Vụ Pháp Luật quốc tế - Bộ Tư pháp.

Trả lời công văn số 5057/BTP-PLQT ngày 02/11/2017 của Bộ Tư pháp về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục hải quan sau đó chuyển phát cho người nhận (Vụ Pháp Luật quốc tế - Bộ Tư Pháp).

Đối với trường hợp 03 lô hàng được Quý Vụ đề cập tại công văn số 5057/BTP-PLQT qua kiểm tra tại Chi cục Hải quan trực tiếp quản lý theo dõi, làm thủ tục hải quan thì có 01 vận đơn (RA623586758CN - trọng lượng hàng 4,012 kg) đã chuyển phát đến Bộ Tư pháp và 02 vận đơn hàng còn lại đã chuyn hoàn về nước gửi. Lý do: theo quy trình khai thác của Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thì đối với hàng hóa có tên người nhận là tổ chức thì Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế chưa thực hiện thủ tục hải quan với cơ quan hải quan mà thực hiện thông báo với khách hàng để khách hàng lựa chọn việc tự thực hiện thủ tục hải quan hoặc ủy quyền cho Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế thực hiện thủ tục hải quan.

Do vậy, để giải quyết những trường hợp tương tự Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp cần có ý kiến với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thủ tục hải quan theo quy định đối với thư, gói, kiện hàng hóa có địa chỉ người nhận là Quý Vụ.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Vụ Pháp Luật quốc tế - Bộ Tư pháp biết và phối hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7551/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7551/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7551/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7551/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7551/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7551/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7551/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7551/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp

             • 16/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực