Công văn 75545/CT-TTHT

Công văn 75545/CT-TTHT năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 75545/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75545/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam
(Đ/c: Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng; Q. Đống Đa, TP Hà Nội. MST: 5700100256)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số công văn số 6125/TKV-KT ngày 28/12/2016 và hồ sơ bổ sung kèm theo công văn số 672/TKV-KTTC ngày 16/02/2017, công văn số 2619/TKV-KTTC ngày 07/06/2017 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam hỏi về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 33, Điều 34, Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2007) quy định chi tiết thi hành luật thuế TNDN (tại thời điểm Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu): Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn áp dụng mức thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh, miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Căn cứ Điều 15, Điều 16 Nghị định 124/2008/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/01/2009) quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và Điểm b, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Căn cứ Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định:

"Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế TNDN, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."

- Căn cứ công văn số 5173/TCT-DNL ngày 09/11/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Đối với Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (dự án đầu tư mới Tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng):

Ngày 13/11/2007 UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu chứng nhận TKV thực hiện dự án đầu tư với nội dung khai thác quặng Bauxit, ngày 28/10/2010 Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng -TKV được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy, khi triển khai dự án khai thác quặng Bauxit, dự án không gắn với doanh nghiệp thành lập mới và Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV thành lập năm 2010 là thời điểm chính sách ưu đãi không được áp dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản. Do đó, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ khai thác khoáng sản theo quy định.

- Đối với Công ty CP Alumin Nhân Cơ (dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ):

Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ - TKV được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 14/03/2007, dự án đầu tư sản xuất Alumin được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 20/12/2007. Như vậy Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ - TKV được thành lập trước khi dự án đầu tư sản xuất Alumin được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ - TKV không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 75545/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu75545/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 75545/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 75545/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 75545/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu75545/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 75545/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 75545/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

            • 20/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực