Công văn 7557/VPCP-ĐMDN

Công văn số 7557/VPCP-ĐMDN về việc áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7557/VPCP-ĐMDN áp dụng Luật Doanh nghiệp hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7557/VPCP-ĐMDN
V/v áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9150/BKH-ĐTNN  ngày 12 tháng 12 năm 2007) về việc hướng dẫn áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nói trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư và thực tiễn việc Công ty Panasonic Holding (thuộc Tập đoàn Matsushita) hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, hướng dẫn cụ thể việc đăng ký và tổ chức hoạt động đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con ở Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng,
 PTT Phạm Gia Khiêm,
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website CP,
các Vụ: TH, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7557/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7557/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7557/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 7557/VPCP-ĐMDN áp dụng Luật Doanh nghiệp hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7557/VPCP-ĐMDN áp dụng Luật Doanh nghiệp hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7557/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành28/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7557/VPCP-ĐMDN áp dụng Luật Doanh nghiệp hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7557/VPCP-ĐMDN áp dụng Luật Doanh nghiệp hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

             • 28/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực