Công văn 7559/VPCP-ĐMDN

Công văn số 7559/VPCP-ĐMDN về việc báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7559/VPCP-ĐMDN báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7559/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 3045/BKHCN-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2007) về việc báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6213/VPCP-ĐMDN ngày 30 tháng 10 năm 2007 về việc xử lý tồn tại trong cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp.

2. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách để có hướng dẫn cụ thể quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 03 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website CP,
các Vụ: TH, KTTH, KG
- Lưu: VT, ĐMDN (3).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7559/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7559/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7559/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 7559/VPCP-ĐMDN báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7559/VPCP-ĐMDN báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7559/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành28/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7559/VPCP-ĐMDN báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7559/VPCP-ĐMDN báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp

              • 28/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực