Công văn 7562/TCHQ-TXNK

Công văn 7562/TCHQ-TXNK năm 2017 về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7562/TCHQ-TXNK 2017 xác định trị giá hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7562/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH IPIC.
Phòng 401 tầng 4 s169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CV-IPIC ngày 26/9/2017 của Công ty Luật TNHH IPIC về việc đề nghị làm rõ quy định về việc kiểm tra, xác định trị giá sau khi tham vấn mà không thực hiện thủ tục kiểm tra sau thông quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định tun tự theo 6 phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo thì tổ chức thực hiện tham vấn với người khai hải quan để làm rõ nghi vấn. Trong quá trình tham vấn, nếu người khai hải quan không chứng minh hoặc quá thời hạn quy định mà không giải trình được các nội dung nghi vấn liên quan đến việc xác định trị giá hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Như vậy, việc cơ quan hải quan ra quyết định ấn định thuế khi Doanh nghiệp không chứng minh được nghi vấn về trị giá trong quá trình tham vấn là phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, không nhất thiết phải thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Luật TNHH IPIC biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để công khai trên Cổng thông tin điện tử CP);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ(Hoa-9b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7562/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7562/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7562/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7562/TCHQ-TXNK 2017 xác định trị giá hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7562/TCHQ-TXNK 2017 xác định trị giá hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7562/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 7562/TCHQ-TXNK 2017 xác định trị giá hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 7562/TCHQ-TXNK 2017 xác định trị giá hải quan

         • 17/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực