Công văn 7565/BKHĐT-KTDV

Công văn 7565/BKHĐT-KTDV năm 2018 về bổ sung Dự án Sân golf và Nghỉ dưỡng Bắc Giang vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7565/BKHĐT-KTDV 2018 bổ sung Dự án Sân golf vào Quy hoạch sân golf Việt Nam


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7565/BKHĐT-KTDV
V/v bổ sung Dự án Sân golf và Ngh dưỡng Bắc Giang vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Xét đề ngh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 594/UBND-ĐT ngày 27/02/2018 về việc bổ sung dự án Sân golf và Nghỉ dưỡng Bắc Giang vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 207/TTg-NN ngày 07/02/2018 về việc bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung Dự án Sân golf và Nghỉ dưỡng Bắc Giang vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm việc triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: XD, NN&PTNT, TNMT, VHTT&DL;
- Lưu VT, KTDV, H
(8).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Thuộc tính Công văn 7565/BKHĐT-KTDV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7565/BKHĐT-KTDV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2018
Ngày hiệu lực24/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7565/BKHĐT-KTDV

Lược đồ Công văn 7565/BKHĐT-KTDV 2018 bổ sung Dự án Sân golf vào Quy hoạch sân golf Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7565/BKHĐT-KTDV 2018 bổ sung Dự án Sân golf vào Quy hoạch sân golf Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7565/BKHĐT-KTDV
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành24/10/2018
        Ngày hiệu lực24/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7565/BKHĐT-KTDV 2018 bổ sung Dự án Sân golf vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7565/BKHĐT-KTDV 2018 bổ sung Dự án Sân golf vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

           • 24/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực