Công văn 7574/VPCP-KTTH

Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7574/VPCP-KTTH
V/v báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009  

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét văn bản số 6675/BKH-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã xác lập được các tiêu chí cơ bản thể hiện bức tranh tổng thể về quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong mười năm qua của nước ta, là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Để khai thác, sử dụng có hiệu quả các kết quả Tổng điều tra đã được công bố, yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan và địa phương chủ động khai thác, sử dụng kết quả Tổng điều tra để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý nhà nước trong phạm vi được phân công.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo ngành Thống kê:

- Hoàn thành việc biên soạn số liệu, cung cấp thông tin, số liệu kết quả Tổng điều tra; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý đáp ứng nhu cầu của xã hội và ngành thống kê.

- Sử dụng có hiệu quả kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho các cuộc điều tra, Tổng điều tra khác và công tác phân tích, dự báo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền để nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của điều tra, tổng điều tra thống kê và tích cực ủng hộ, tham gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó TTCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- TCTK (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KG-VX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7574/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7574/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực22/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7574/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực22/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở

              • 22/10/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/10/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực