Công văn 7576/VPCP-ĐMDN

Công văn số 7576/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7576/VPCP-ĐMDN cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7576/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7919/BGTVT-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2007) về việc cổ phần hóa hai đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ quyết định tỷ lệ cổ phần do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 nắm giữ khi cổ phần hóa 2 công ty này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, LĐ-TB & XH;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7576/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7576/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7576/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 7576/VPCP-ĐMDN cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7576/VPCP-ĐMDN cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7576/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7576/VPCP-ĐMDN cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7576/VPCP-ĐMDN cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547

              • 31/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực