Công văn 758/TCT-QLN

Công văn 758/TCT-QLN năm 2015 về cưỡng chế thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 758/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 758/TCT-QLN
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 837/CT-QLCCN ngày 13/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa phản ánh tình hình nợ thuế của Công ty TNHH Hưng Phú. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì những trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thuế bao gồm:

- Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.

- Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

Theo đó, đối với trường hợp Công ty TNHH Hưng Phú có phát sinh khoản tiền thuế nhưng không nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, khoản tiền thuế nợ đã quá 90 ngày thì Công ty thuộc trường hợp bị cưỡng chế thuế.

2. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ tình hình nợ tiền thuế của Công ty TNHH Hưng Phú để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo đúng quy định tại Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Công ty TNHH Hưng Phú;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 758/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu758/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2015
Ngày hiệu lực05/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 758/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 758/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu758/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành05/03/2015
        Ngày hiệu lực05/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 758/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 758/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thuế

           • 05/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực