Công văn 758/XNK-TMQT

Công văn 758/XNK-TMQT năm 2014 về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua điểm thông quan Co Sa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 758/XNK-TMQT năm 2014 quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua điểm thông quan Co Sa


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/XNK-TMQT
V/v chính sách quản lý hàng hóa XNK qua điểm thông quan Co Sa

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 11025/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua điểm thông quan Co Sa - Lạng Sơn, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Điều 5 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa quy định cửa khẩu nhập, tái xuất hàng hóa như sau:

i) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định.

ii) Việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông qua chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. Các cửa khẩu phụ, điểm thông quan này do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới công bố sau khi đã trao đổi, thống nhất với các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn."

Như vậy, theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT nêu trên, hàng hóa không được tạm nhập qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong và ngoài Khu kinh tế cửa khẩu.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản:

2.1. Điều 9 Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

2.2. Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 13 tháng 6 năm 2009 quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu.

Bộ Công Thương xin gửi các ý kiến trên để quý Tổng cục hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Vụ TMBGMN
- Lưu: VT, TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 758/XNK-TMQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu758/XNK-TMQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2014
Ngày hiệu lực29/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 758/XNK-TMQT năm 2014 quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua điểm thông quan Co Sa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 758/XNK-TMQT năm 2014 quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua điểm thông quan Co Sa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu758/XNK-TMQT
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýĐỗ Thị Thu Hương
        Ngày ban hành29/09/2014
        Ngày hiệu lực29/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 758/XNK-TMQT năm 2014 quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua điểm thông quan Co Sa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 758/XNK-TMQT năm 2014 quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua điểm thông quan Co Sa

           • 29/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực