Công văn 7584/UBND-TNMT

Công văn 7584/UBND-TNMT năm 2013 tiếp tục xử lý, khắc phục tồn tại về quản lý đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 7584/UBND-TNMT 2013 tiếp tục xử lý khắc phục tồn tại quản lý đất rừng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7584/UBND-TNMT
V/v tiếp tục xử lý, khắc phục tồn tại về quản lý đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thanh tra thành phố;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và PTNT;
- Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn.

 

Xét báo cáo của Sở Xây dựng (công văn số 5903/SXD-TTr ngày 09 tháng 8 năm 2013) về việc rà soát, kiểm tra việc xây dựng công trình của các hộ gia đình, cá nhân trên đất lâm nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn, của Thanh tra thành phố (công văn số 2401/TTTP-P3 ngày 12 tháng 9 năm 2013) về kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

Tồn tại trong quản lý, sữ dụng đất rừng tại huyện Sóc Sơn đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tại văn bản số 2224/NB-NNĐC ngày 02/6/2005, 122/TB-UB ngày 01/6/2006, số 159/TB-UB ngày 28/7/2006 và số 3750/UBND-TNMT ngày 21/5/2012. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện quá chậm, những vi phạm không được xử lý nghiêm, triệt để, những tồn tại về quản lý chậm được khắc phục và phát sinh nhiều sai phạm mới mà không kịp thời xử lý, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn không báo cáo những khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo.

Để tiếp tục xử lý vi phạm, khắc phục tồn tại trong quản lý, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-UB ngày 29/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn:

- Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện công bố công khai, rộng rãi để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết đầy đủ thông tin về quy hoạch rừng được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt.

- Triển khai việc cắm mốc giới trên bản đồ và trên thực địa, xác định ranh giới đất rừng theo quy hoạch trên thực địa theo dự án đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-KHĐT ngày 12/7/2012. Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thuê đo đạc bản đồ, xác định ranh giới đất rừng với đất khu dân cư nông thôn trên thực địa để phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước.

Trên cơ sở kết quả việc cắm mốc giới, xác định ranh giới các loại đất, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thống kê chi tiết và phân loại các dạng sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối tượng, hạn mức sử dụng đất) theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện nội dung này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất về vốn để thực hiện dự án cắm mốc giới trên bản đồ và trên thực địa đất rừng Sóc Sơn được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-KHĐT ngày 12/7/2012, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện những nội dung chỉ đạo nói trên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố (để b/c);
- Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo; (để b/c)
- Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh;
- Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Công an thành phố;
- Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TP;
- VPUB: CVP, PVP Phạm Chí Công, TNcg, BTCD, NNNT, NCng, TH;
- Lưu: VT, TNnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Thuộc tính Công văn 7584/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7584/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2013
Ngày hiệu lực10/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7584/UBND-TNMT 2013 tiếp tục xử lý khắc phục tồn tại quản lý đất rừng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7584/UBND-TNMT 2013 tiếp tục xử lý khắc phục tồn tại quản lý đất rừng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7584/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành10/10/2013
        Ngày hiệu lực10/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7584/UBND-TNMT 2013 tiếp tục xử lý khắc phục tồn tại quản lý đất rừng Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7584/UBND-TNMT 2013 tiếp tục xử lý khắc phục tồn tại quản lý đất rừng Hà Nội

              • 10/10/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực