Công văn 7586/BGDĐT-KHTC

Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu và triển khai trên hệ thống TABMIS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu triển khai TABMIS


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7586/BGDĐT-KHTC
V/v rà soát số liệu và triển khai trên hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch triển khai Dự án cái cách quản lý tài chính công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 và Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai đến các Bộ/ngành công tác phân bổ dự toán của các đơn vị trên hệ thống TABMIS. Để đảm bảo số liệu trên hệ thống TABMIS khớp đúng với số liệu dự toán đã giao của đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Về rà soát số liệu dự toán

Đề nghị các đơn vị kịp thời rà soát, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch, đảm bảo khớp đúng về số tiền; Loại, khoản; Mã CTMTQG (nếu có); tính chất nguồn kinh phí giữa số liệu trên hệ thống và các quyết định giao, điều chỉnh dự toán của đơn vị.

2. Về yêu cầu đối với các đơn vị dự toán cấp 2

Khi phân bổ/điều chỉnh dự toán cho các đơn vị cấp dưới, đề nghị gửi 02 bản chính quyết định giao dự toán kèm theo bảng tổng hợp phân bổ dự toán (theo từng quyết định giao dự toán của Bộ hoặc điều chỉnh của đơn vị) về Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời nhập dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời gửi qua địa chỉ mail: [email protected];

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đồng thời gửi qua địa chỉ mail: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7586/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7586/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2013
Ngày hiệu lực17/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu triển khai TABMIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu triển khai TABMIS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7586/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Ngọc Vũ
        Ngày ban hành17/10/2013
        Ngày hiệu lực17/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu triển khai TABMIS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu triển khai TABMIS

             • 17/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực