Công văn 7586/VPCP-KTTH

Công văn số 7586/VPCP-KTTH về việc chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7586/VPCP-KTTH chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  7586/VPCP-KTTH
V/v chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4356/BGTVT-TC ngày 13 tháng 7 năm 2007) và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 (Đơn số 741/CV-ngày 12  tháng 11 năm 2007), ý kiến của Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong cuộc họp ngày 24 tháng 12 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5; để thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5 giữa Cục Đường bộ Việt Nam với Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phải hủy kết quả đấu thầu, nếu doanh nghiệp bị thiệt hại về tài chính do phía các cơ quan Nhà nước gây ra thì Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Các công việc trên phải hoàn thành trong tháng 01 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,  Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 
các PCN: Nguyễn Quốc Huy,  Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). S.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7586/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7586/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7586/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7586/VPCP-KTTH chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7586/VPCP-KTTH chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7586/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7586/VPCP-KTTH chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7586/VPCP-KTTH chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5

             • 31/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực