Công văn 759/TCT-CS

Công văn số 759/TCT-CS về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 759/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 759/TCT-CS
V/v: ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Chế biến thức ăn gia súc Đại Hưng.
Địa chỉ: C10/29B, Quốc lộ 1, thị trấn Tân Húc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn ngày 27/12/2007 của Công ty TNHH Chế biến thức ăn gia súc Đại Hưng hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 47 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thời điểm bắt đầu hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN:

“Điều 47. Thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 43, Điều 44, Điều 45 và Điều 46 của Nghị định này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định này là năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển theo quy định tại Điều 46 của Nghị định này. Trường hợp năm tài chính đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới sáu tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tài chính tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển.

Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Chế biến thức ăn gia súc Đại Hưng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định là năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhâp chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 759/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu759/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 759/TCT-CS

Lược đồ Công văn 759/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 759/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu759/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Duy Khương
       Ngày ban hành01/02/2008
       Ngày hiệu lực01/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 759/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 759/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 01/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực