Công văn 759/TTg-QHQT

Công văn số 759/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 759/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 759/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3229/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2008) về việc phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Luxembourg tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An (giai đoạn III)" do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Tổng ngân sách của Dự án là 6.350.000 Euro, trong đó Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại 6.000.000 Euro và vốn viện trợ này được cấp phát từ ngân sách nhà nước để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án. Vốn đối ứng 350.000 Euro do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tự cân đối trong ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan nêu tại công văn trên, hoàn thiện nội dung, thẩm định phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Dự án đạt hiệu quả theo Quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 759/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu759/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2008
Ngày hiệu lực21/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 759/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 759/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 759/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu759/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành21/05/2008
        Ngày hiệu lực21/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 759/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 759/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ

             • 21/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực