Công văn 7598/TCHQ-GSQL

Công văn 7598/TCHQ-GSQL năm 2019 về bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam được ủy quyền tự chứng nhận xuất xứ theo Dự án thí điểm số 2 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7598/TCHQ-GSQL 2019 bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7598/TCHQ-GSQL
V/v bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam được ủy quyền TCNXX theo Dự án thí điểm số 2

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành ph.

Trên cơ sở nội dung thông báo của Bộ Công Thương tại công văn số 1128/XNK-XXHH ngày 31/10/2019, Tổng cục Hải quan sao gửi cập nhật bổ sung các mặt hàng theo bảng dưới đây vào Danh mục các mặt hàng được Công ty TNHH Sài Gòn Precision được tự chứng nhận xuất xứ theo văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xut xứ hàng hóa số 17/XNK-XXHH ngày 08/1/2019 của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS

1

Gối đỡ trục các loại (Bearing holder/Bearing with holder/housing

8482.60

2

Ống hướng dẫn các loại (Main Guide Bush -TH

8477.90

Công ty thực hiện việc tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa trong bảng nêu trên từ ngày 05/11/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để phối h
p);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7598/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7598/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực06/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7598/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7598/TCHQ-GSQL 2019 bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7598/TCHQ-GSQL 2019 bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7598/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực06/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7598/TCHQ-GSQL 2019 bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7598/TCHQ-GSQL 2019 bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam

             • 06/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực