Công văn 76/BTĐKT-VI

Công văn 76/BTĐKT-VI năm 2016 hướng dẫn chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ do Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 76/BTĐKT-VI chia cụm khối thi đua đăng ký đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/BTĐKT-VI
V/v: hướng dẫn chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có Văn bản số 837/BTĐKT-VIII hướng dẫn việc chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số bất cập và chưa thống nhất trong phạm vi cả nước. Để việc chia cụm, khối thi đua ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoạt động đạt hiệu quả, việc đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” được thực hiện đúng qui định và thống nhất trong phạm vi cả nước. Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung như sau:

- Đánh giá khái quát tình hình hoạt động cụm, khối thi đua ở địa phương.

- Quy định chia cụm, khối thi đua cụ thể của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kèm theo Quy định).

- Số lượng Cờ thi đua của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cờ thi đua của Chính phủ được trao tặng hàng năm.

- Những vấn đề vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất.

Văn bản cho ý kiến đề nghị gửi về Vụ Nghiên cứu - tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 01 tháng 02 năm 2016.

(Kèm theo Văn bản số 837/BTĐKT-VIII ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TĐKT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trưởng ban (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ I.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vương Văn Đỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 76/BTĐKT-VI

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76/BTĐKT-VI
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2016
Ngày hiệu lực19/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 76/BTĐKT-VI chia cụm khối thi đua đăng ký đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76/BTĐKT-VI chia cụm khối thi đua đăng ký đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76/BTĐKT-VI
        Cơ quan ban hànhBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýVương Văn Đỉnh
        Ngày ban hành19/01/2016
        Ngày hiệu lực19/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 76/BTĐKT-VI chia cụm khối thi đua đăng ký đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 76/BTĐKT-VI chia cụm khối thi đua đăng ký đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ

              • 19/01/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/01/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực