Công văn 76/TCT-CS

Công văn số 76/TCT-CS về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 76/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 76/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 2755/CT-TT&HT ngày 17/11/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.d.3, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn sau đây: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp tiền hàng xuất khẩu được thanh toán một phần vào tài khoản mang tên cơ sở kinh doanh xuất khẩu, một phần vào tài khoản của cá nhân là người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền của cơ sở kinh doanh thì doanh nghiệp xuất khẩu chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của phần hàng xuất khẩu tương ứng với phần doanh thu được phía nước ngoài thanh toán vào tài khoản của cơ sở kinh doanh. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thanh toán với nước ngoài qua ngân hàng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp thực tế việc ủy thác xuất khẩu mà bên nhập khẩu thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu qua ngân hàng thì đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể, nếu trong hợp đồng ủy thác xuất khẩu giữa bên ủy thác với bên nhận ủy thác xuất khẩu và hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) xuất khẩu giữa bên nhận ủy thác với bên nhập khẩu có quy định rõ điều khoản thanh toán được thực hiện trực tiếp từ bên nhập khẩu cho bên ủy thác xuất khẩu qua ngân hàng thì xem xét chấp nhận việc thanh toán này được coi là thanh toán qua ngân hàng. Bên ủy thác xuất khẩu được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu nếu đảm bảo các điều kiện còn lại theo hướng dẫn tại điểm 1.2.c, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 76/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2009
Ngày hiệu lực08/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 76/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/01/2009
        Ngày hiệu lực08/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 76/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 76/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu

           • 08/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực