Công văn 76/TCT-PCCS

Công văn số 76/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý

Nội dung toàn văn Công văn 76/TCT-PCCS chi phí hợp lý


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/TCT-PCCS
V/v: chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y tế và Công nghiệp

Trả lời công văn số 02/08/06-KT ngày 30/8/2006 của Công ty TNHH thương mại thiết bị y tế và công nghiệp hỏi về việc hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại điểm 1.1 công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể một số điểm của Thông tư số 05/2005/TT-BTC có nêu: Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam được xác định thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam khi dịch vụ đó được tiêu dùng tại Việt Nam và nguồn tiền thanh toán trả từ Việt Nam. Như vậy, trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại thiết bị y tế và công nghiệp có ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài để nhập khẩu 01 lô thiết bị về bán (trong đó có cả quyền bảo hành và dịch vụ huấn luyện mà các dịch vụ này có hợp đồng tách riêng, thực hiện tại nước ngoài) thì các khoản chi phí liên quan đến lô thiết bị nhập khẩu nếu có đầy đủ thủ tục, hóa đơn chứng từ theo quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN mà không phụ thuộc vào việc thanh toán của công ty với nhà cung cấp.

Trường hợp công ty ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài để nhập khẩu 01 lô thiết bị về bán mà hợp đồng nhập khẩu thiết bị không tách riêng được các dịch vụ đi kèm (quyền bảo hành, dịch vụ huấn luyện) thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế nhà thầu hộ cho phía nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Khoản thuế nhà thầu nộp thay cho phía nước ngoài Công ty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

2) Tại điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn về chi phí hợp lý như sau: "Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty có chi trả chi phí để tìm kiếm khách hàng, tham dự thầu (bao gồm: chi phí giao dịch, đi lại, liên lạc, mua hồ sơ thầu); nếu các khoản chi phí này có hóa đơn, chứng từ theo quy định và không vượt mức khống chế theo hướng dẫn nêu trên thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 76/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực04/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 76/TCT-PCCS chi phí hợp lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76/TCT-PCCS chi phí hợp lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành04/01/2007
        Ngày hiệu lực04/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 76/TCT-PCCS chi phí hợp lý

           Lịch sử hiệu lực Công văn 76/TCT-PCCS chi phí hợp lý

           • 04/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực