Công văn 7600/VPCP-KTTH

Công văn số 7600/VPCP-KTTH về việc trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7600/VPCP-KTTH trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7600/VPCP-KTTH
V/v Trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16864/BTC-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007 về bố trí kế hoạch trả nợ vốn vay các dự án tín dụng giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép khoanh nợ đối với số nợ của Bộ Giao thông vận tải đã khoanh đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 được kéo dài việc khoanh nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2007; không thực hiện khoanh nợ thêm đối với số nợ quá hạn phát sinh từ năm 2007.

2. Bố trí vốn cho các dự án trả nợ theo lộ trình từ năm 2008 đến hết thời hạn theo hợp đồng; trước mắt, ưu tiên trong 2 năm 2008 và 2009 bố trí trả nợ dứt điểm số nợ đã khoanh.

3. Nguồn vốn để xử lý:

a) Đối với số nợ đã khoanh, nợ đến hạn từ nay đến 2010:

- Dùng số tồn ngân sau khi quyết toán vốn XDCB của ngân sách Trung ương năm 2006;

- Số vốn thuộc kế hoạch năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải không thực hiện hết;

- Số tồn ngân sau khi quyết toán vốn XDCB năm 2007 của ngân sách Trung ương (nếu có);

- Sử dụng một phần vượt thu ngân sách Trung ương (nếu có) từ năm 2008 đến năm 2010;

- Bố trí từ nguồn vốn ngân sách tập trung cho Bộ Giao thông vận tải để trả nợ theo cân đối chung từ năm 2009 đến năm 2010.

b) Số nợ từ năm 2010 đến năm 2013: Bố trí vốn ngân sách tập trung qua Bộ Giao thông vận tải trả nợ theo số phát sinh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy,
  Văn Trọng Lý,
  các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7600/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7600/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7600/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7600/VPCP-KTTH trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7600/VPCP-KTTH trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7600/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7600/VPCP-KTTH trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7600/VPCP-KTTH trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải

              • 31/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực