Công văn 7602/TCHQ-QLRR

Công văn 7602/TCHQ-QLRR năm 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7602/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7602/TCHQ-QLRR
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát, thống kê báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tháng 11/2018, Tổng cục ghi nhận một số vướng mắc của các đơn vị và giải đáp tại phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng Cục QLRR (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (02
b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thái Quang

 

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ TRONG ÁP DỤNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO (Tháng 11/2018)

(Kèm công văn số 7602/TCHQ-QLRR ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Đơn vị

Nội dung vướng mắc

Đề xuất, kiến nghị

Ý kiến giải đáp

1

Cục HQ An Giang (cv 2641/BC-HQAG ngày 20/11/2018)

Một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang nhưng chưa được phân hạng doanh nghiệp, cụ thể:

- Công ty TNHH UPACK, MST: 0314056606;

- Công ty TNHH TM SX Bao bì nhựa Mai Thanh Sơn, MST: 0315094971;

- Công ty TNHH XNK Như Ý, MST: 1602050803;

- Công ty TNHH TM DV XNK Thanh Hùng, MST: 1602080371;

- Công ty TNHH Gỗ Ngư Long, MST: 1601980531;

- Công ty Cổ Phần Thương Mại Lâm Anh, MST: 0309136239;

- Công ty TNHH MTV TM DV XNK Tài Công, MST: 1402100694;

- Công ty TNHH MTV TM DV Thanh Thiên Vũ VN, MST: 1402062671;

- Công ty TNHH Máy Xây Dựng Gia Phát, MST: 0315287162;

- Công ty TNHH TM Trường Thạch, MST: 2901941856;

- Công ty TNHH MTV TM SX XNK Many, MST: 1602049639.

Đề nghị Cục Quản lý rủi ro phân hạng các doanh nghiệp trên

Việc rà soát thông tin và đề xuất điều chỉnh xếp hạng doanh nghiệp của Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã được quy định tại Điểm b4 Khoản 1 Điều 50 Quyết định số 282/QĐ-TCHQ , cụ thể: Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi thu thập thông tin doanh nghiệp, rà soát, cập nhật thay đổi về thông tin hồ sơ doanh nghiệp, lập danh sách doanh nghiệp thuộc các trường hợp điều chỉnh hạng doanh nghiệp và lập hồ sơ điều chỉnh hạng đối với từng doanh nghiệp đưa vào điều chỉnh hạng theo mẫu số 12/QLRR. Đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 282/QĐ-TCHQ nêu trên.

2

Cục HQ Long An (cv 2200/BC-HQLA ngày 22/11/2018)

Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5336/TCHQ-QLRR ngày 13/9/2018 phân bổ danh sách doanh nghiệp ưu tiên thu thập năm 2018, đến nay công tác thu thập chỉ thực hiện được 2 tháng, do thời gian ngắn nên việc triển khai thu thập còn nhiều hạn chế. Mặt khác, một số doanh nghiệp tuy đóng trên địa bàn nhưng không đăng ký thủ tục tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan Long An, do đó việc thu thập đối với những doanh nghiệp này cũng gặp khó khăn.

Đề nghị Tổng cục Hải quan xây dựng kế hoạch và phân bổ danh sách thu thập ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ động hơn về thời gian trong việc triển khai và thực hiện.

- Về nội dung công văn số 5336/TCHQ-QLRR ngày 13/9/2018:

Do yêu cầu quản lý hải quan theo từng thời kỳ nên Tổng cục Hải quan đã có công văn nêu trên đề nghị các Cục Hải quan địa phương thu thập, xử lý thông tin hồ sơ doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp lớn. Trường hợp đơn vị chưa hoàn thành thu thập, xử lý thông tin đối với các doanh nghiệp được giao, đề nghị đơn vị tiếp tục hoàn thiện trong năm 2019.

- Về những vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn:

+ Đề nghị đơn vị nêu cụ thể tên doanh nghiệp, mã số thuế, vướng mắc và đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Quản lý rủi ro) để kịp thời khắc phục.

- Về việc phân bổ danh sách doanh nghiệp đảm bảo về thời gian triển khai và thực hiện:

Cục Quản lý rủi ro tiếp nhận ý kiến và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để xử lý.

3

Cục HQ Quảng Nam (cv 1383/BC-HQQNa ngày 14/11/2018)

Hộ kinh doanh cá thể Đoàn Thị Yến - MST: 0400428216 chưa được quản lý trên hệ thống RMS nên không thực hiện được việc nhập thông tin hồ sơ cũng như yêu cầu đánh giá xếp hạng cho doanh nghiệp.

Đề nghị cập nhật thông tin hộ kinh doanh cá thể trên vào hệ thống RMS để phục vụ công tác thu thập thông tin và đánh giá xếp hạng doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan đã cập nhật vào hệ thống thông tin quản lý rủi ro (RMS)

4

Cục HQ Quảng Ngãi (cv 1319/BC-HQQNg ngày 19/11/2018)

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã thu thập thông tin doanh nghiệp của Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng - Chi nhánh Dung Quất, MST: 0200134911-002. Tuy nhiên, khi thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp vào Hệ thống Quản lý rủi ro thì hệ thống báo “Mã doanh nghiệp 0200134911-002 hiện chưa được quản lý”.

Cục Quản lý rủi ro cập nhật mã số thuế của doanh nghiệp nêu trên vào Hệ thống Quản lý rủi ro để đơn vị có thể cập nhật thông tin của doanh nghiệp vào hệ thống.

Mã số thuế: 0200134911-002 của Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng không tồn tại. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra lại và thông báo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Quản lý rủi ro).

Ngày 06/11/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận tờ khai hải quan s 102316982721/A12, có các mặt hàng toa xe chở hàng, loại tự hành, di chuyển trên đường sắt, mã HS 86031000. Hàng hóa này bị điều chỉnh bởi tiêu chí quy định sau:

+ Mã tiêu chí phân luồng: Kiểm tra theo văn bản của Bộ chuyên ngành;

+ Phương pháp xử lý: J;

+ Cần lưu ý: KTCL theo 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016.

Tuy nhiên, Thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải đã hết hiệu lực và bị thay thế bởi Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Cục Quản lý rủi ro thanh loại tiêu chí quy định chỉ dẫn Thông tư hết hiệu lực nêu trên.

Tổng cục Hải quan đã điều chỉnh tiêu chí trước khi Cục Hải quan Quảng Ngãi phản ánh vướng mắc này.

5

Cục HQ Thừa Thiên Huế (cv 1251/BC-HQTTH ngày 23/11/2018)

Không tra cứu được thông tin xếp hạng của công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (MST: 3301573803)

 

Như ý kiến giải đáp Cục Hải quan tỉnh An Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7602/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7602/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2018
Ngày hiệu lực25/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7602/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7602/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7602/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Thái Quang
        Ngày ban hành25/12/2018
        Ngày hiệu lực25/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7602/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7602/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

           • 25/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực