Công văn 76062/CT-TTHT

Công văn 76062/CT-TTHT năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 76062/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bảo vệ môi trường Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76062/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động BVMT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Năng lượng xanh Thăng Long
Địa chỉ: Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, MST: 0105355200

Trả lời công văn số 33/2017/CV-NLXTL ngày 25/10/2017 của Công ty cổ phần Năng lượng xanh Thăng Long (sau đây gọi là Công ty) hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất năng lượng hơi nước bão hòa từ lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:

+ Tại Điều 38 quy định về đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ:

"Điều 38. Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ

...3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các dạng năng lượng tái tạo khác theo quy định tại Khoản 13 Phụ lục III Nghị định này."

+ Tại Điều 43 quy định về ưu đãi về thuế TNDN:

"Điều 43. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án đầu tư mới quy định tại các Khoản 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 Phụ lục III Nghị định này và thực hiện các dự án sản xuất mới quy định tại các Khoản 11, 12, 13, 14 Phụ lục III Nghị định này được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như các đối tượng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp."

+ Tại khoản 13 phụ lục III quy định danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ:

"13. Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác."

- Căn cứ điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoạt động bảo vệ môi trường, quy định về ưu đãi thuế TNDN:

"Điều 3. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới:

...k) Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác."

...2. Về mức ưu đãi:

a) Về thuế suất:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm.

...Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

b) Về miễn, giảm thuế:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều này được miễn thuế 04 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang)..."

Căn cứ các quy định trên và nội dung trình bày tại công văn hỏi của Công ty:

Trường hợp hoạt động sản xuất hơi nước bão hòa từ lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối (như trấu, mùn cưa, vỏ lạc...) của Công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo thì thu nhập từ dự án đầu tư mới sản xuất hơi nước bão hòa nói trên của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC.

Việc xác định hoạt động sản xuất hơi nước bão hòa từ lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối nói trên của Công ty có phải là hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo (thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC) đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phần Năng lượng xanh Thăng Long được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Đống Đa;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 76062/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76062/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực21/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 76062/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 76062/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bảo vệ môi trường Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76062/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bảo vệ môi trường Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76062/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành21/11/2017
        Ngày hiệu lực21/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 76062/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bảo vệ môi trường Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 76062/CT-TTHT 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bảo vệ môi trường Hà Nội

            • 21/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực