Công văn 76063/CT-TTHT

Công văn 76063/CT-TTHT năm 2017 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 76063/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76063/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Naigai Nitto Logistics Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà South Pacific Building, số 73 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. MST: 0105897725)

Trả lời công văn số NNLV/CV/17-001 đề ngày 07/11/2017 của Công ty TNHH Naigai Nitto Logistics Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty NNLV") hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa...."

+ Tại Khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

c) Đối với vận tải quốc tế:

- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam thuê Công ty NNLV thực hiện dịch vụ vận tải hàng hóa, sau đó Công ty NNLV thuê bên thứ ba thực hiện vận chuyển hàng hóa chặng từ Việt Nam ra nước ngoài (chặng vận tải quốc tế) thì dịch vụ vận tải quốc tế Công ty NNLV cung cấp cho Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã trích dẫn ở trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Naigai Nitto Logistics Việt Nam biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT1, Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 76063/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu76063/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực21/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 76063/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 76063/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 76063/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu76063/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành21/11/2017
        Ngày hiệu lực21/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 76063/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 76063/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển Hà Nội

            • 21/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực