Công văn 7616/BKHĐT-QLQH

Công văn 7616/BKHĐT-QLQH năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7616/BKHĐT-QLQH 2021 đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7616/BKHĐT-QLQH
V/v đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 02/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4260/BKHĐT-QLQH về việc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tng hợp từ kết quả báo cáo của các Bộ, địa phương cho thấy, các Bộ, địa phương đang triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo Nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, trong đó: (i) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; 03/38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt[1]; 14/38 quy hoạch ngành quốc gia[2] đã lập xong, lấy ý kiến, trình thẩm định, phê duyệt (trong đó có 03 quy hoạch[3] đã được tổ chức thẩm định xong; 01 quy hoạch[4] đang trình thẩm định), (ii) Đối với quy hoạch tnh: Có 02 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt[5]; 02 quy hoạch tỉnh đã lập xong, trình thẩm định[6]; 04 quy hoạch tỉnh đã gửi xin ý kiến và đang hoàn thiện để trình thẩm định[7]. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định[8].

Để tăng cường công tác triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và gii pháp để nâng cao chất lượng và đy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, địa phương:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công giao nhiệm vụ lập quy hoạch đy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030:

- Đối với các quy hoạch đã lấy ý kiến theo quy định tại Chương III Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019, khẩn trương hoàn chnh quy hoạch trình thẩm định trong năm 2021.

- Đối với các quy hoạch đã cơ bản hoàn thiện dự thảo quy hoạch, khẩn trương lấy kiến về quy hoạch theo quy định trong cuối năm 2021.

- Đối với các quy hoạch đang triển khai lập, khn trương hoàn chỉnh dự tho quy hoạch, chậm nhất trong Quý I/2022 lấy ý kiến về quy hoạch.

2. Khẩn trương hoàn thành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại văn bản 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi.

Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ với Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua đu mối là Ông Nguyễn Bá Khương, điện thoại: 080.43515, 090.4931679, email: Bakhuongmpi@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&ĐT (để chỉ đạo);
- Sở KH&ĐT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, QLQH (K).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Trần
Quốc Phương

 

DANH SÁCH CÁC BỘ GỬI VĂN BẢN

1. Bộ Tài chính.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Bộ Xây dựng.

4. Bộ Giao thông vận tải.

5. Bộ Công Thương.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Bộ Y tế.

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Bộ Thông tin và Truyền thông.

13. Bộ Quốc phòng.

14. Bộ Công an.[1] - Quy hoạch mạng lưới đường bộ (Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021); Quy hoạch hệ thống cảng biển (Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021); Quy hoạch mạng lưới đường sắt (Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021).

Bộ Công Thương đã có văn bản số 5145/BCT-CN ngày 19/7/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin phép chưa lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ vì chưa có dữ liệu đánh giá tiềm năng quặng urani.

[2]- Bộ Giao thông vận tải 02 quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường 02 quy hoạch, Bộ Công Thương 02 quy hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT 03 quy hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông 01 quy hoạch, Bộ Lao động - TB&XH 03 quy hoạch, Bộ Y tế 01 quy hoạch.

[3]- Gồm: Quy hoạch kết cấu hạ tầng đưng thủy nội địa; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

[4]- Quy hoạch tổng thphát triển năng lượng quốc gia.

[5]- Tnh Hà Tĩnh và Bắc Giang.

[6]- Tnh Qung Bình và Tuyên Quang.

[7]- Gồm: Thanh Hóa, Lai Châu, Ninh Thuận và Lào Cai.

[8] Gồm: Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nam, Qung Ninh, Bình Thuận, Gia Lai và Bến Tre.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7616/BKHĐT-QLQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7616/BKHĐT-QLQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2021
Ngày hiệu lực04/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(06/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7616/BKHĐT-QLQH

Lược đồ Công văn 7616/BKHĐT-QLQH 2021 đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7616/BKHĐT-QLQH 2021 đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7616/BKHĐT-QLQH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTrần Quốc Phương
        Ngày ban hành04/11/2021
        Ngày hiệu lực04/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (06/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7616/BKHĐT-QLQH 2021 đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7616/BKHĐT-QLQH 2021 đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030

              • 04/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực