Công văn 7618/UBND-NC

Công văn 7618/UBND-NC năm 2013 thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7618/UBND-NC năm 2013 giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7618/UBND-NC
V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc TP;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thành phố.

 

Thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ; nhằm bảo đảm thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Giao Thanh tra Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Thanh tra Thành phố ký các báo cáo cho định kỳ kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Đối với các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về công tác thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Thành phố dự thảo Báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban NC; UBKT Thành ủy;
- VKS Thành phố, TAND Thành phố;
- CVP/PCVP UBND TP;
- TH, TN, NC, BTCD;
- Lưu: VT, NCn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Thuộc tính Công văn 7618/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7618/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7618/UBND-NC năm 2013 giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7618/UBND-NC năm 2013 giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7618/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành11/10/2013
        Ngày hiệu lực11/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7618/UBND-NC năm 2013 giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7618/UBND-NC năm 2013 giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng Hà Nội

           • 11/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực