Công văn 762/SYT-NVY

Nội dung toàn văn Công văn 762/SYT-NVY 2022 phòng chống dịch đối với tổ bay Sở Y tế Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 762/SYT-NVY
V/v phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội nhận được công văn số 429/BYT-MT ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế (có văn bản kèm theo); về việc này Sở Y tế có ý kiến như sau:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Trung tâm Y tế, Trạm y tế và các lực lượng địa phương nghiên cứu nội dung công văn số 429/BYT-MT ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế để triển khai áp dụng phòng chống dịch COVID-19 đối với tổ bay của các hãng hàng không trên các chuyến bay quốc tế về Việt Nam và lưu trú tại địa bàn quản lý.

- Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội nghiên cứu văn bản trên của Bộ Y tế, hướng dẫn, giám sát về chuyên môn cho các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tổ bay trên các chuyến bay quốc tế.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND Thành phố (để báo cáo)
;
- Giám đốc SYT (để báo cáo);
- TTYT Q,H,TX;
- Lưu: VT, NVYD
ương.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 762/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu762/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2022
Ngày hiệu lực15/02/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 762/SYT-NVY

Lược đồ Công văn 762/SYT-NVY 2022 phòng chống dịch đối với tổ bay Sở Y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 762/SYT-NVY 2022 phòng chống dịch đối với tổ bay Sở Y tế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu762/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Văn Chung
        Ngày ban hành15/02/2022
        Ngày hiệu lực15/02/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 762/SYT-NVY 2022 phòng chống dịch đối với tổ bay Sở Y tế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 762/SYT-NVY 2022 phòng chống dịch đối với tổ bay Sở Y tế Hà Nội

              • 15/02/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/02/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực