Công văn 7627/VPCP-NN

Công văn 7627/VPCP-NN năm 2021 về quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7627/VPCP-NN 2021 quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7627/VPCP-NN
V/v quỹ đất thanh toán Hp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành ph Hồ Chí Minh tại Công văn số 2625/UBND-DA ngày 06 tháng 8 năm 2021, ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn s 5502/BNN-XD ngày 30 tháng 8 năm 2021), Tư pháp (Công văn số 2991/BTP-PLDSKT ngày 31 tháng 8 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5858/BKHĐT-QLĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021), Tài chính (Công văn số 10931/BTC-QLCS ngày 22 tháng 9 năm 2021), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5874/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 9 năm 2021) về quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT cho nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu t biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), Phó Thủ tưng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp đ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan, trường hp cần thiết chủ động làm việc, phối hợp với các bộ, ngành để có hướng dẫn cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TN&MT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, KTTH, PL, TGĐ Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7627/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7627/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2021
Ngày hiệu lực20/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(22/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7627/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 7627/VPCP-NN 2021 quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7627/VPCP-NN 2021 quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7627/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/10/2021
        Ngày hiệu lực20/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (22/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7627/VPCP-NN 2021 quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7627/VPCP-NN 2021 quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều

              • 20/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực