Công văn 763/GSQL-TH

Công văn 763/GSQL-TH năm 2016 về thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 763/GSQL-TH thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan 2016


TNG CỤC HẢI QUAN
C
ỤC GSQL VHẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 763/GSQL-TH
V/v thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển thương mại Lâm Việt
(Đ/c: khu Hng Phong, phường Ninh Dương, TP. Móng Cái tỉnh Quảng Ninh)

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn c Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 5701661543 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 26/11/2012, thay đổi lần thứ 04 ngày 07/6/2016.

Xét đề nghị của Công ty TNHH phát triển thương mại Lâm Việt gửi kèm công văn số 14/CV-LV ngày 08/6/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến về việc đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan như sau:

Tên cũ: Công ty TNHH xe đạp điện Lâm Việt.

Tên mới: Công ty TNHH phát triển thương mại Lâm Việt.

Mã s thuế: 5701661543.

Văn bản này là một phần không tách rời của Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 1475/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2015 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để t/ hiện);

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 763/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu763/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2016
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 763/GSQL-TH thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 763/GSQL-TH thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu763/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành09/06/2016
        Ngày hiệu lực09/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 763/GSQL-TH thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 763/GSQL-TH thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan 2016

            • 09/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực