Công văn 7630/TXNK-CST

Công văn 7630/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7630/TXNK-CST 2019 xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7630/TXNK-CST
V/v xử lý thuế nguyên liệu NK để SXXK

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Triumph International Việt Nam.
(Số 2, Đường số 3, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương).

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 146/08/TIV ngày 9/8/2019 của Công ty TNHH Triumph International Việt Nam về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

“a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đi với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sn phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/9/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng hóa xuất khẩu mà giao một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu đã nhập khẩu hoặc bán thành phẩm sau khi Công ty đã thực hiện một hoặc một vài công đoạn cho tổ chức, cá nhân khác trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam thực hiện sản xuất hoặc gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ (không đáp ứng điều kiện có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu) nên phần nguyên vật liệu nhập khẩu đã đưa cho doanh nghiệp khác sản xuất hoặc gia công không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Triumph International Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7630/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7630/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2019
Ngày hiệu lực21/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7630/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 7630/TXNK-CST 2019 xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7630/TXNK-CST 2019 xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7630/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành21/08/2019
        Ngày hiệu lực21/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7630/TXNK-CST 2019 xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7630/TXNK-CST 2019 xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

            • 21/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực