Công văn 7633/TXNK-TGHQ

Công văn 7633/TXNK-TGHQ năm 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7633/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7633/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên khách hàng.
(
170E, Phan Đăng Lưu, P3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 07/2019/CVD-CECL ngày 18/7/2019 của Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên khách hàng về việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại các điều từ Điều 6 đến Điều 12 của Thông tư.

Khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, người khai hải quan tự xác định và kê khai trị giá hải quan của hàng hóa nhập khu phù hợp vi hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại và các tài liệu, chứng từ khác liên quan đến việc xác định trị giá hải quan. Trường hợp cơ quan hải quan nghi ngờ người khai hải quan xác định và kê khai trị giá hải quan không đúng thì tiến hành kiểm tra, tham vấn trị giá theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên và hợp đồng mua bán số 01/2019/HH/PO-LAN ngày 15/2/2019 do Công ty nêu và xuất trình tại công văn s 07/2019/CVD-CECL để kê khai, xác định trị giá khi nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (03b).

CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7633/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7633/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2019
Ngày hiệu lực22/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7633/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 7633/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7633/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7633/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành22/08/2019
        Ngày hiệu lực22/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 7633/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 7633/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         • 22/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực